training en opleiding

We are free to be free…

We hebben vrijheid, mogelijkheden en een toekomstperspectief om ons te kunnen ontwikkelen. En daarbij weten we dat er geen vrijheid is zonder grenzen, er geen mogelijkheden zijn zonder beperkingen en is er geen toekomst zonder verleden.

Ons leren krijgt vooral inhoud door te doen, gevolgd door reflectie op de feitelijkheid,betekenisgeving en Map 3 IMG_2786consequenties van ons gedrag. Ervaringsgericht werken vormt daarom een van de belangrijkste peilers van onze trainingen en adviestrajecten.

De cyclus actie – reflectie – kadering – kiezen – actie… wordt consequent gevolgd.

Deelnemers worden niet alleen geprikkeld op hun intellectuele capaciteiten maar aangesproken in totaliteit, als volledig mens. De basis van de programma’s ligt in het werken met gemeenschappelijke of gemeenschappelijk gemaakte ervaringen van deelnemers.

Omdat mensen niet allemaal op dezelfde wijze leren, hanteren we een scala aan werkvormen. Fysieke en mentale oefeningen, authentieke ervaringen uit de werksituatie, creatieve methoden, korte lezingen en praktische kaders, feedback en reflectie.

Onze trainingen en opleidingen zijn per definitie maatwerk.

CRKBO-registratie
Wij beschikken al meerdere jaren over een CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) registratie. Dit betekent dat we officieel zijn erkend als opleidingsinstituut. Inschrijving in het register is mogelijk als een kwaliteits-audit positief is afgerond. Het geeft ons de mogelijk om opleidingen vrijgesteld van BTW aan te bieden.