appreciative inquiry

Appreciative Inquiry: veranderingsfilosofie en interventiemethode

Appreciative Inquiry ontstond vanuit de vraag hoe mensen meer te betrekken bij het proces van organiseren en veranderen en hoe mede-eigenaarschap hierbij te ontwikkelen.

Appreciative Inquiry is uitgegroeid tot een krachtige interventiemethode waarbij het samen creëren van een gewenste toekomst centraal staat. Het waarderen van het verleden en het zich samen vormen van beelden van een gewenste toekomst bepalen dan de veranderingen en de hieraan gekoppelde actieplannen in het heden.

Appreciative Inquiry overstijgt het probleemoplossend denken dat zich richt op een analyse van wat niet werkte in het verleden. Door samen datgene en diegenen te waarderen die de organisatie gemaakt hebben tot wat ze is wordt het duidelijk welke de fundamenten en de drijvende krachten zijn waarop men kan verder bouwen. Hierdoor worden de onderlinge relaties versterkt en wordt aandacht besteed aan de continuïteit doorheen de verandering. Deze waarderende aanpak genereert de energie en het vertrouwen die nodig zijn om ambitieuze veranderingsprocessen aan te durven en op gang te zetten.IMG_0646_2

Appreciatie Inquiry moet je persoonlijk mee-maken…

In een meerdaagse training maak je diepgaand kennis maken met de filosofie en de methode van Appreciative Inquiry. De workshops stellen je in staat in je dagdagelijkse werkzaamheden en vanuit je eigen sterkten met deze benadering aan de slag te gaan.

In de afgelopen tien jaar zijn veel toepassingen ontwikkeld in diverse domeinen. Het programma is opgezet als een voortdurende afwisseling van actie, reflectie, waarderen en creëren. Er wordt zowel individueel als in kleine groepen en plenair gewerkt. De oefeningen nodigen ook uit tot bezinning op het eigen functioneren. Appreciative Inquiry is een wijze van leven, leren en ontwikkelen met elkaar.