intercultureel leiderschap en samenwerken

De wereld is meer en meer een smeltkroes van nationaliteiten en culturen. Zowel klanten, medewerkers, toeleveranciers en business-partners zijn dan ook in toenemende mate afkomstig uit voor ons toch nog vaak ‘vreemde’ culturen. Maar waar dit  vanzelfsprekend  een verrijking is voor onze samenleving en organisaties, kunnen cultuurverschillen even vanzelfsprekend  bijdragen tot misverstanden en onnodige incidenten.IMG_2364

Omgaan met cultuurverschillen heeft in hoge mate te maken met het hanteren van onze eigen vooroordelen en gewoonten en onze kennis en begrip van voor ons niet vanzelfsprekend gedrag, waarden en normen. In deze training  worden de belangrijkste aspecten van het werken en leven in een multiculturele omgeving behandeld, krijgen deelnemers hun profiel van de eigen interculturele vaardigheden en handvatten voor het omgaan met cultuurverschillen.

Er een vervolg mogelijk waarin wordt geoefend met realistische situaties en casuïstiek. Hierbij wordt samengewerkt met allochtone tegenspelers en (desgewenst) autochtone tolken.