advisering en begeleiding

iedereen bepaalt zelf hoeveel waarheid hij kan verdragen…

Verandering is een onontkoombaar gegeven, maar niet iedere verandering is ook een verbetering. De kernvraag is daarom niet òf men moet veranderen. De vraag is wat de verandering toevoegt aan het bestaande, welke verandering echt zinvol is. Wat moet er nu werkelijk gebeuren om resultaat te halen dat er toe doet? Wil je wel veranderen?

Boom op rots IMGP0300

Vanuit en met rijke ervaring en expertise gaan we samen op zoektocht naar de verandering die zinvol is en de wijze waarop je daar aan kunt werken. Op een manier die bij jou aansluit. Met respect voor mensen, met oog voor organisatiebelang.

GOOconsult adviseert in en begeleidt organisatie- en managementontwikkelingsprocessen in diverse bedrijfssectoren. We gebruiken daarbij geen standaardoplossingen, maar bekijken altijd weer wat voor deze mens-en-organisatie – op dit moment – relevant en van belang is. Ook voor onze eigen manier van werken geldt: minimale interventie met maximale opbrengst…