coaching

one needs two to know one…

Individuele medewerkers en leidinggevenden, maar ook (management- en directie-)teams worden verschillende mogelijkheden tot ondersteuning geboden bij de invulling en uitoefening van hun dagelijkse rollen en taken.

De individuele begeleiding varieert van coaching bij de totstandbrenging van een concreet project of oplossing van een probleem, tot ondersteuning bij vragen of knelpunten in het persoonlijk professioneel functioneren. Van executive coaching tot coaching rondom (persoonlijk) leiderschap, van samenwerkingsproblematiek tot zijnsvragen…

Uiteraard wordt teamcoaching  benaderd vanuit het perspectief van persoonlijke en professionele ontwikkeling: ‘wij’ heeft ‘ik’ nodig om ‘wij’ te kunnen zijn… Maar hierbij staat nu vooral het team en haar interactie als zodanig centraal. Vanzelfsprekend wordt een programmaopzet voor ondersteuning altijd pas gemaakt in het licht van de concrete vraagstelling.

IMG_2765_2Je wordt getriggerd in de spiegel te kijken en in staat gesteld om effectief te reflecteren en feedback te genereren met betrekking tot het eigen functioneren. Uiteraard zal waar nodig en mogelijk een geobjectiveerd beeld van de situatie aan worden toegevoegt. Succesfactoren voor goed functioneren worden blootgelegd en verfijnd. Er wordt een stevige basis gelegd voor het zo zelfstandig mogelijk verder werken aan de eigen ontwikkeling van individu en/of team. Betrokkenheid, waardering, eigenaarschap en respect vormen de kernbegrippen.