Zonder Kiezen Blijf Je Kauwen…

Kiezen-Cover1-3 kopie (1)

Organisch Organiseren | Betrokkenheid van Binnenuit

Twee centrale thema’s vormen de leidraad voor dit boek. Het eerste deel gaat in op de vraag of er iets als natuurlijke ontwikkeling van mensen en organisaties bestaat, hoe dat er dan uitziet en hoe we daarvan maximaal kunnen leren en profiteren. In mijn praktijk als organisatiepsycholoog ben ik meer en meer gaan waarderen hoe het kunnen herkennen en erkennen van dit proces van natuurlijke ontwikkeling, mensen in staat stelt de juiste dingen te doen en de verkeerde dingen te laten! Kennis van het natuurlijke ontwikkelingsproces helpt ons te begrijpen wat er gebeurt in onze vaak complexe organisaties en werksystemen. En waarom onze pogingen hier geforceerd op in te grijpen regelmatig frustreren en moeizaam verlopen. Door recht te doen aan en appreciatie van het natuurlijke proces, kunnen we met minimale inspanning komen tot een organische organisatie. Minimale interventie met maximale opbrengst. We hebben het soms te in-gewikkeld gemaakt, tijd dus om het te ont-wikkelen.

Het tweede deel is absoluut verbonden aan het eerste, maar richt zich op de mate waarin mensen in een team, organisatie of kortweg (werk-)systeem zich betrokken voelen en weten bij hetgeen er gebeurt. Hoe kunnen we de condities creëren waarmee iedereen zichzelf ziet en ervaart als volwaardige deelgenoot van hetgeen er in de organisatie gebeurt en waar de organisatie voor staat? Waaraan men plezier beleeft! Wat kunnen we zelf simpelweg doen om er voor te zorgen dat de motivatie – welke in ieder mens aanwezig is – gaat stromen, linkt met de doelen van de organisatie? Dit tweede deel zal praktisch ingaan op hoe betrokkenheid van binnenuit, intrinsiek vorm kan krijgen. Dingen die we allemaal weten, maar soms weer scherp op de voorgrond moeten komen om mensen in/en organisaties weer te begrijpen.

Het tweede deel is het vliegwiel dat er voor zorgt dat de geschetste gezonde organische ontwikkeling uit het eerste deel een vloeiend proces is en kan blijven. Want weten wat natuurlijke organisaties zijn is één ding. Dit proces op een natuurlijke en energiegevende wijze met elkaar blijven verzorgen en gezond houden is een ander ding. Het een kan ook hier niet zonder het ander.

Bestellen? info@zonderkiezenblijfjekauwen.nl