management by reflection

Onder het motto: “je moet op tijd stilstaan, om verder te komen en afstand nemen om dichterbij te komen..”, organiseren wij een aantal trainingen en workshops die “actieve reflectie” als kernbegrip hebben. In een tijd die vooral wordt gekenschetst door snelheid, turbulentie en informatieovervloed, IMGP0835wordt de behoefte aan georganiseerde bezinningstijd steeds groter.

Dat het nodig is tijd te nemen om na te denken wordt algemeen onderkend. Leren vereist ook reflecteren. En, wat is een lerende organisatie zonder ‘lerend’ management? Om in termen van Aldous Huxley te spreken: “it’s not enough that you have (an) experience, it is what you do with it that makes the difference…”

De workshops en trainingen in dit kader bieden handvatten om eigen en andermans ervaringen effectief te gebruiken voor de eigen verdere ontwikkeling. Het aanbod varieert van een dagworkshop Action Learning Research, tot een meerdaagse werkbijeenkomst “Management en Authenticiteit” in Griekenland, Zuid Afrika of India.