authentiek adviseren

Voor medewerkers in een adviesfunctie is beheersing van het eigen vakgebied niet voldoende. Om effectief invloed uit te kunnen oefenen is het soms nodig weerstanden te overwinnen, eigen ideeën in lijn te krijgen met de ideeën van de ander en op voorhand helder te maken wat de waarde van het advies kan zijn. De adviseur die draagvlak wil creëren voor de ideeën en betrokkenheid voor uitvoering wil, zal capabel moeten zijn af te stemmen op de (soms impliciete) vragen, wensen en gevoeligheden van de ander. Dit vraaDSC00873gt kennis van het adviesproces, interpersoonlijke vaardigheden en inzicht in de eigen rol. Van belang in dit alles is dat de adviseur zijn authenticiteit bewaart en benut. Tegelijkertijd moet hij in woord en daad in contact blijven met de kern van de zaak.

Programma (2*2,5 dag)

Module 1 ‘ik als adviseur’:

 •       Waar sta ik in mijn ontwikkeling als adviseur?
 •       Waar zitten mijn sterkten en valkuilen?
 •       Wat is mijn adviesstijl?
 •       Fasen in het adviesproces.
 •       Onderhandelen en contracteren.
 •       Interviewen en gegevensverzameling.

Module 2 ‘adviseren in relatie’

 •       Terugkoppeling, taalgebruik en motivering.
 •       Ongevraagd en/of ongewenst advies.
 •       Omgaan met weerstand en kritiek.
 •       Samenwerken in teamverband.
 •       Hoe maak ik mij aanvaardbaar als partner voor het management?
 •       Hoe krijg ik mijn expertise beter ingezet?